Blog

NGC2264 – Christimas tree nebula

NGC2264 – Christimas tree nebula

  • Mjesto – Samoborsko gorije
  • Teleskop – Esprit 100
  • Montaža – Heq5
  • Kamera – ASI294MC
  • Ekspozicija ( 300(s) x 48 Dark da, Flat da)

Leave a comment