Blog

LDN1235 – Darkshark nebula

LDN1235 – Darkshark nebula

  • Mjesto – Krivaja, Karlovac
  • Teleskop – Rasa8
  • Montaža – Heq5
  • Kamera – ASI294MC
  • Ekspozicija 60(s) x 185, Dark da, Flat da)

Leave a comment